خانه / تبریز / پزشکی و سلامت
bar-code

نت برگیم پزشکی و سلامت

مبلغ پرداختی شما

تومان650,000.00

سود شما

تومان0.00

تخفیف

0%

مشاهده نت برگ
دکتر علی جانی

دکتر علی جانی

0%
خیابان ظفر 8

مبلغ پرداختی شما

تومان20,000.00

سود شما

تومان0.00

تخفیف

0%

مشاهده نت برگ
کلینیک خانم دکتر خوارزمی

کلینیک خانم دکتر خوارزمی

0%
بزرگراه رسالت 13

مبلغ پرداختی شما

تومان30,000.00

سود شما

تومان0.00

تخفیف

0%

مشاهده نت برگ
کلینیک سیب سبز (شریعتی)

کلینیک سیب سبز (شریعتی)

0%
خیابان شریعتی 7

مبلغ پرداختی شما

تومان50,000.00

سود شما

تومان0.00

تخفیف

0%

مشاهده نت برگ
مطب دکتر مفاضی

مطب دکتر مفاضی

0%
سعادت آباد 19